Icon depicting calendar

Boka
tid

Cert. Livs & Friskvårdscoach för hund

DATUM

Kursblock:

Tillf 1: 6-8/3  2020

Tillf 2: 17-19/4 2020

Tillf 3+4: 21-24/5 2020

Tillf 5: 13-14/6 2020

Tillf 6: 3-6/9 2020

Tillf 7: 12-15/11 2020 

AVGIFT & ANMÄLAN 

Kursavgift: 55 500 kr. Delvis distansutbildning, intensivutbildning; Antal kurstimmar: 200 h Praktiktimmar (från hemmet): ca 125 Projektarbete - beräknad tidsåtgång ca 30 h Lunch, fika & kurslitteratur ingår i kursavgiften Kursort: Hundsporthallen i Kungsängen (Sthlm)

LÄRARE: 

Anna Nähl; leg. sjukgymnast, av Jordbruksverket Godkänd för Arbete inom Djurens Hälso- och sjukvård
Thomas Gutenlöv:  nationellt ansvarig instruktör för statlig hundenhet, narkotikasök  
Övriga föreläsare: leg. veterinär, närings/ foderspecialist, instruktör 

Coaching för hund och ägare 

Det har idag blivit mycket populärt att ta hjälp av en coach för att uppnå sina mål, oavsett om det gäller prestation eller för att uppnå bättre hälsa.  Därför har den tidigare utbildningen till Friskvårdskonsulent för hund nu utvecklats ytterligare!  Många hundägare upplever en frustration och förvirring när de inte har kunskap själva och när de skall söka kunskap är råden spridda. En livs & friskvårdscoach kan guida hundägaren, ge stöd och hjälpa till med både livsstilsförändringar, träning (mentalt & fysiskt) samt behandlingar av olika slag. Som coach kan man också guida hundägaren vidare till andra specialister inom de områden som inte faller inom sin egen specialitet.  Målet med utbildningen är att genom sin förvärvade kunskap kunna hjälpa hundägare på en rad olika sätt att få ett bättre liv och hälsosammare livsstil tillsammans med sin livskamrat.

KURSÄMNEN:

* Grundläggande anatomi & fysiologi
* Rörelseapparaten
* Undersökningsmetoder
* Smärta
* Sjukdomslära
* Rörelseanalys & funktionsanalys
* Palpation
* Skador & skaderisker
* Fysisk träning/träningslära
* Grundläggande sjukdomslära i rörelseapparaten
* Behandlingsmetodik (olika behandlingsmetoder, med och utan utrustning)
* Massage/stretching
* Hanteringstekniker
* Anamnesteknik (mottagandet av ett ekipage, teknik att ställa frågor och föra dialog med hundägare)
* Kroppskännedom/människa- hund
* Grundläggande foderlära
* Grundläggande akutsjukvård & tandvård
* Bemötande av hundägare och hundar, att arbeta med hund
* Energi & känslor hos hund och ägare
* Hundens mentalitet & beteende; stress, rädslor, aggression, jakt&byteslust, minnesbilder, temperament och styrförmåga, mentalbeskrivning/L-test: praktik och teori
* Kommunikation med hund; kroppsspråk, energi, röst & tonläge, självbehärskning, hantering
* Inlärning; operant, associativ/klassisk betingning, target, motivationsgrunder
* Yttre faktorer som styr hundens inlärning; miljö & förarkontext, stimuli, tid, belöning, repetitioner & överinlärning/kedja
* Planering & pedagogik; hur man planerar och genomför upplägg och praktiskt arbete med hundägare
* Coaching; individutveckling, motivation (hundägare), framgångsrik kommunikation, konflikthantering, individanpassad handlingsplan, målsättning och prestation.

ANMÄLAN

För att anmäla dig till utbildningen skickar du ett mail till hundkuranten@gmail.com Skriv KURSANMÄLAN i ämnesfältet Inga förkunskaper krävs, men det underlättar förstås om du har en viss grundläggande hundkunskap/erfarenhet. Det kommer att krävas arbete hemifrån i form av praktiktimmar och teorikunskap, men utbildningen är förlagd på det vis att du skall kunna arbeta samtidigt.

Anmäl intresse om du önskar hjälp med boende, då det finns ett visst antal platser på närliggande gård i Kungsängen i närheten av hundhallen. Mat och fika arrangeras av hundhallen. Du måste ange vid kursanmälan om du har specialkost. 

Vid anmälan skall en anmälningsavgift betalas, 5 500 kr. Betalning sker via swish: 123 264 29 40, kvitto skickas via mail. Märk din betalning med ditt fulla namn och skriv även kursanmälan. Behöver du en faktura kan detta ordnas, men du måste då maila till hundkuranten@gmail.com och göra en förfrågan. Fullt kursbelopp (resterande 50 000 kr) skall vara inbetalt senast 2 veckor före kursstart, alltså 15/11 - 2019.

En investering i att delta i framtida utvecklingen av livskvalitet för hundar med dess familj!

Oavsett om du drömmer om att arbeta med hundar heltid/ deltid, eller om allt du vill är att förbättra din och din hunds egna livskvalitet, erbjuder denna utbildning gedigen kunskap ledd av lärare som tillsammans har mer än 40 yrkesverksamma år inom arbete med hundar, både inom hälsa och sjukvård, samt utbildning av hund och hundförare/ägare. Önskar du en utbildning med krav på hög kompetens och kunskap har du hittat rätt!

Hälsa, livsstil och mål i livet

Livscoaching är ett mycket värdefullt verktyg för att skapa fokus och livsstilsförändring. Som Cert. Livs & Friskvårdscoach för hund hjälper du andra hundägare att uppnå sina mål oavsett om det är en prestation eller bättre hälsa. Coaching är ett kreativt och ”tankeprovocerande” samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och förändring. Uppnå framgång i livet - oavsett om målet är att må bra eller att prestera!

Friskvårdskonsulentutbildningen startades av Anna genom Hundkuranten 2003 och har nu alltså bytt namn. Detta för att utbildningen utvecklats och breddats. Utbildningen har ett stort fokus på praktiskt utförande, vilket är A och O när man skall ut och arbeta med hund. Anna har nu startat ett utbildningsföretag, Dog Totality, som också verkar internationellt. Målet är att föra utvecklingen inom området hund framåt och att bidra med kunskap och erfarenhet till vetgiriga hundentusiaster. I certifieringen som Livs & Friskvårdscoach för hund erhåller du även ett diplom som hundmassör då detta ingår i utbildningen. Diplom erhålls efter godkänt prov, teoretiskt och praktiskt samt uppfyllda praktiktimmar. 

Presentation av lärare:  

Anna Nähl grundade Hundkuranten Stockholm och har varit verksam inom rehabilitering och friskvård inom veterinärmedicin i närmare 20 år och har mer än 45 000 registrerade patientbesök i bagaget. Förutom sin utbildning till leg.sjukgymnast, Av Jordbruksverket Godkänd för Arbete inom Djurens Hälso- och sjukvård, har hon en rad vidareutbildningar bakom sig. Med sitt brinnande intresse för hundar, men även för rörelseapparaten och hälsa, utbildade hon sig tidigt till aerobicsinstruktör och dipl. massör för både människa och djur. Hon har också en rad olika vidareutbildningar inom veterinärmedicin- hund, OMT (ortopedisk manuell terapi) för hund, akupunktur samt ayurvedisk hälsorådgivare. Anna anser att det är av största vikt att ständigt utveckla sig själv genom utbildning och har nu påbörjat studier på Linköpings universitet inom Etologi- hundars beteende. Anna har, förutom att arrangera egna kurser, under många år varit en flitigt anlitad föreläsare och har deltagit med undervisning både på djursjukhus, polisen, tullverket, hundgymnasium och hundklubbar. Anna har också deltagit i utveckling av rehab.avdelningar på djursjukhus/kliniker och utbildningsmaterial samt ansvarat för tullverkets utveckling av friskvård för tjänstehundar och utbildning av hundförare. Den första dipl. Friskvårdskonsulentutbildningen startades 2003, där Anna var först i landet med att utveckla en friskvårdsutbildning för hund. Hon var helt övertygad om att friskvård och rehabilitering skulle växa stort, då hon såg behovet hos så många hundägare. Området friskvård har sedan dess vuxit sig stort!


Thomas Gutenlöv:  Mitt engagemang inom mitt arbete med hundar, har framförallt lett till att hundar och hundägare skall få ett bra liv tillsammans. Det handlar inte om prestation, det viktiga är att hund och ägare förstår varandra och kan ha roligt samtidigt som de gör hälsosamma saker tillsammans. Bra energi med fokus och koncentration som ledord. Jag har under 18 år arbetat som hundförare vid Stockholms polisens hundenhet. Jag har under 18 år arbetat både som patrull och specialsökshundförare; narkotika, vapen & brandhärdshundförare vid Stockholms polisens hundenhet. De sista sju åren var dessutom en av de ansvariga instruktörerna på Stockholms Polisens dressyrplats. Därutöver har jag också varit instruktör på fyra grundkurser för polishundförare samt instruktör vid instruktörsutbildningen på nationella polishund tjänsten i Karlsborg. Jag är utbildad besiktningsman(utvärdering av samhället omhändertagna farliga hundar), mentalbeskrivare för lämplighets av test tjänstehundar. Under en period arbetade jag också i Syd Sudan och Syd Afrika med att utbilda sprängämnes sökande hundar. Sedan en tid tillbaka är jag nu nationellt ansvarig instruktör för en annan statlig myndighets narkotikasök hundar. Mitt stora intresse är inlärning samt hundars beteenden kopplat till mentalitet samt relation ägare & hund. Min övertygelse är att man med rätt energi mellan ägare och hund kan komma otroligt långt i umgänget med vår bäste vän. Alla hundar och människor är olika. Vilken respons ger min hund på mitt sinnestillstånd och mina handlingar? Under kursen fokuserar vi på er och era hundar individuellt, utifrån era individuella förutsättningar. Utbildningen bygger uteslutande på positiv förstärkning!


Vi ser fram emot att träffa er på kurs hos oss!
Varmt Välkomna!
Anna Nähl & Thomas Gutenlöv