Icon depicting calendar

Boka
tid

Rehabilitering

Hundens mentala välbefinnande påverkas när smärta eller annan påverkan inträffar. Detta kan leda till att din hund inte uppträder som vanligt och inte heller vill utföra de "sysslor" som den vanligtvis gör. Det mentala välbefinnandet kan i sin tur påverka kroppen, t ex stress som kan ge fysiska besvär på precis samma sätt som hos oss. På Hundkuranten kan du få hjälp med all form av rehabilitering och friskvård!
 
Muskel, led och senskador:
Ju tidigare man sätter in rehabilitering vid mjukdelsskador, desto mindre blir risken för sekundära problem. Man bör inte behandla akut (riktvärde för behandlingstid är 48-72 timmar efter skada), men man kan mycket väl få hunden undersökt tidigare för att lokalisera skada och ev. då det anses lämpligt, ge adekvat kylbehandling över området. Man kan genom olika typer av behandlingar hjälpa kroppen att minska svullnad och därmed befrämja läkningsprocessen.
 
Ortopedi:
Läkning och återuppbyggnad efter en operation är lika viktig för hunden som för oss människor. Den skadade vävnaden måste få optimal möjlighet till läkning, samtidigt som återuppbyggnad av funktion och styrka påbörjas så tidigt som möjligt för att inte sekundära problem pga. avlastning skall uppstå. Rehabiliteringens syfte är att genom rätt anpassad träning och behandling underlätta läkningen så att optimal, återanpassad funktion så tidigt som möjligt kan uppnås.
 
Neurologi:
Vid alla neurologiska skador behöver man förutom att träna styrka och rörlighet också träna nervsystemets funktion. Ju tidigare insatt rehabilitering, desto större chans till optimal återhämtning. Inom sjukgymnastiken finns många olika behandlingsmetoder som passar utmärkt att använda på hund.
 

Kroniska besvär:
Den vanligaste kroniska sjukdomen som behandlas på hund är artros. Andra exempel på kroniska besvär är spondylos, L7-S1, kronisk myosit etc. En kronisk åkomma utvecklas mer eller mindre långsamt och kan inte botas, endast lindras. Man kan också många gånger påverka processen så att den går långsammare. Detta kan man göra genom att ge adekvat behandling, anpassa träning och det dagliga livets krav. En viktig komponent är också att anpassa kosten och reglera ev. medicinering individuellt.
 
Friskvård:
Genom att öka kunskapen och medvetenheten om hur du som djurägare kan träna och förebyggande behandla din hund hemifrån, minskar risken för skador maximalt, samt att du med stor sannolikhet förlänger din bästa väns liv med livskvalitet! Friskvården skall vara en del av er vardag och bör vara enkel att utföra, då det annars lätt hoppas över. Det viktiga är alltså att finna en vardag med inslag av friskvård, som är individuellt anpassad för varje hund och djurägare, en modell som är realistiskt genomförbar. Annars är risken stor att det istället inte blir av...

Har man mål att tävla och prestera får man vara beredd på lite mer arbete, men även i dessa sammanhang är det viktigt med en individanpassad vardag! Hos Hundkuranten får du med hjälp av sjukgymnast, vägledning, att utifrån din och hundens förutsättningar hitta just den vardagen med friskvårdsinslag som passar just ert liv! Det går att boka enstaka besök för upplägg och inspiration, men även regelbunden konsultation och träning med handledning, för dig som vill ha en personlig coaching och uppföljning! Läs mer om friskvård här. Din önskan är att din hund vid skada ska kunna återgå till sitt normala liv.