Icon depicting calendar

Boka
tid

Dog Totality Sweden AB

Åkerivägen 3
187 75 Täby
Obs! Finns i samma lokaler som K9-fitness
GPS Icon depicting location-arrow

Telefon: 0736-70 40 40
E-mail: info@dogtotality.se

Då jag ofta sitter med patienter är det bättre att sms.a än att ringa. Medicinska frågor bör tas upp i samband med besöket. Bokningar sker via bokadirekt (klicka på länken till höger på sidan)

Ekonomifrågor: 0732- 50 20 20
dogtotalityekonomi@gmail.com

Telefonnummer, avsett för veterinärer; 
För att erhålla direktnummer till Anna, maila till info@dogtotality.se

Föreläsning och utbildningsfrågor;
anna@dogtotality.se
För att erhålla direktnummer för utbildning, skicka först en mail.